info

בואו לעבוד ברשת חדרי הבריחה הגדולה בישראל! רוצים לגרום לאנשים לשמוח, לפחד,לצחוק ולהנות מכל רגע? אנחנו מחפשים מפעילי משחק למגוון סניפים

02:00
בינואר, יום חמישי
שחקנים (באותו חדר)

איזה כיף! בחרת שעה מצוינת...
אך ניתן להזמין אותה רק טלפונית. נשמח לדבר ולבצע הזמנה