02:00
בינואר, יום חמישי
שחקנים (באותו חדר)

איזה כיף! בחרת שעה מצוינת...
אך ניתן להזמין אותה רק טלפונית. נשמח לדבר ולבצעה הזמנה